ENGIE Electrabel neemt alle mogelijke maatregelen om de noden van haar klanten te dekken en Elia te helpen in haar verantwoordelijkheid om op elk moment het evenwicht tussen vraag en aanbod in België te garanderen.

Zullen we deze winter over genoeg elektriciteit beschikken?

Deze vraag is de laatste weken al veel in de actualiteit aan bod gekomen. ENGIE Electrabel verduidelijkt de context door te antwoorden op de 5 meest prangende vragen.

ENGIE Electrabel produceert ongeveer 50% van de elektriciteit in ons land dankzij een gediversifieerd en flexibel productiepark. Ze zal er alles aan doen om de noden van haar klanten tijdens de winter te dekken en om Elia te helpen in haar verantwoordelijkheid om op elk moment een evenwicht te garanderen tussen vraag en aanbod. De onderneming verduidelijkt 5 vragen die de actualiteit van de laatste weken domineren.

1. Heeft ENGIE Electrabel de degradatie van het beton onderschat?
Neen. ENGIE Electrabel heeft de staat van het beton altijd zeer zorgvuldig opgevolgd. De inspectierapporten kunnen dit ook aantonen. ENGIE investeert trouwens enorme bedragen in haar productiepark, met jaarlijks meer dan 200 miljoen euro alleen al voor het onderhoud. In het geval van degradatie werden de nodige herstellingswerken onmiddellijk uitgevoerd of, indien er geen risico was voor de nucleaire veiligheid, werden deze ingepland in overeenstemming met ons onderhoudsbeleid. Nucleaire veiligheid is binnen onze onderneming de hoogte prioriteit.
Wat betreft de foto’s die een instorting van de plafonds van Doel 3 veronderstellen, kunnen we zeggen dat dit niet het geval was, maar dat er wel sprake was van loskomende stukken beton. ENGIE Electrabel heeft de staat van het beton altijd meegedeeld aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De nodige interventies zijn ook telkens in overleg met hen uitgevoerd.

2. Bestaat er gevaar voor de bevolking?
Neen, de nucleaire veiligheid is de absolute prioriteit van ENGIE Electrabel en haar teams. De beste specialisten van het land zijn op dit moment de bouwkundige werken aan het bestuderen die gedaan moeten worden voor de 4 productie-eenheden waar we dit fenomeen in het beton hebben teruggevonden. Dit fenomeen is enkel te vinden in het niet-nucleaire deel van de centrales.

3. Dit alles heeft een impact op de evolutie van de prijzen voor de klanten ?
Ja en neen. De stijging van de prijzen voor de klanten weerspiegelt de evolutie van de prijzen op de groothandelsmarkten. De prijzen op de Europese elektriciteitsmarkt zijn het afgelopen jaar gestegen als gevolg van de stijgende prijs van de kolen, de CO2 en gas. We zien deze trend in België maar ook in de buurlanden. Het is dus niet door de stilstand van de centrales dat de elektriciteitsprijzen beïnvloed worden. Het is het tijdelijk probleem van vraag en aanbod. De impact voor de klanten zou dus beperkt moeten blijven, meer bepaald voor de klanten die een lopend contract hebben met een vaste prijs. Van zodra de centrales terug zullen opstarten zou de impact verdwijnen. Toch blijft het, in het kader van de energietransitie, en zeker in deze context, essentieel voor ENGIE Electrabel om haar klanten te helpen om hun verbruik te doen dalen, te beheren maar ook hun huizen energie-efficiënter te maken.

4. Profiteert ENGIE Electrabel van deze situatie?
Neen. Sommigen beweren dat Electrabel zich verrijkt door de huidige situatie in België. Deze beweringen zijn uiteraard fout. In tegendeel! De onbeschikbaarheid van de centrales van ENGIE Electrabel om de werken met betrekking tot nucleaire veiligheid uit te voeren, zal haar 600 miljoen euro kosten. De werken worden uitgevoerd in een bijgebouw in het niet-nucleaire deel van de centrale. Het gaat om een gebouw dat we nooit gebruiken, maar die steeds beschikbaar moet zijn in het kader van nucleaire veiligheid. Het is daarom volkomen onjuist en absurd om te zeggen dat het bedrijf economisch voordeel haalt uit de stilstand van haar centrales.

5. Ieder zijn verantwoordelijkheid!
Inderdaad. ENGIE Electrabel mag niet verantwoordelijk gesteld worden voor de situatie. De rol en verantwoordelijkheid van ENGIE Electrabel als industriële speler is tweeledig. In eerste instantie is dat de nucleaire veiligheid. De onderneming moet de centrales dus in alle veiligheid uitbaten volgens de regels van het FANC. Hetgeen ze nauwgezet heeft gedaan. ENGIE Electrabel en het FANC hebben bovendien, elk in hun eigen rol en verantwoordelijkheid, regelmatig en in alle transparantie gecommuniceerd over de degradatie van het beton.
Een tweede verantwoordelijkheid van ENGIE Electrabel zijn haar klanten. Als grootste groenestroomproducent van het land, neemt ENGIE Electrabel alle mogelijke maatregelen om de noden van haar klanten te dekken en Elia te helpen in haar verantwoordelijkheid om op elk moment het evenwicht tussen vraag en aanbod in België te garanderen.

Alle artikels Volgende artikel