Het lezen van het document laat ons toe om enkele clichés in de kiem te smoren

Wat onthouden we van 2018 op vlak van energie?

De CREG zet de puntjes op de « i »

De Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG), de federale regulator van de sector, heeft zonet een nota over de « opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2018 » gepubliceerd.

Laat dit document ons toe om de situatie nader te bekijken na de diverse verklaringen die zich eind 2018 hebben vermenigvuldigd?

Kost het invoeren van elektriciteit duurder dan het lokaal te produceren? Ligt de tijdelijke onbeschikbaarheid van kernenergie aan de basis van de stijging van de facturen voor de consument? Hebben de lokale gascentrales de bevoorradingszekerheid van het land kunnen garanderen? Het lezen van het document laat ons toe om enkele clichés in de kiem te smoren. Een samenvatting.

1.    Hebben we meer ingevoerd ?
Ja, België heeft in 2018 meer elektriciteit ingevoerd dan in 2016 en 2017. Met 22,8% elektriciteit, ligt de invoer in lijn met hetgeen ons land ontving van onze buurlanden in 2014 en 2015. De ingevoerde elektriciteit komt hoofdzakelijk uit Frankrijk (kernenergie) maar ook uit Duitsland (goed voorzien van hernieuwbare energie en steenkoolcentrales) en Nederland (gas- en steenkoolcentrales).
In 2018 heeft het nucleaire park slechts voor 35,6% (ofwel een derde minder dan het jaar ervoor) bijgedragen aan de elektriciteitsafname. Wind- en zonne-energie samen dekten voor 12,6% van de elektriciteitsafname waar dat in 2014 9% was.
De CREG benadrukt ook dat het verbruik van aardgas met 3% gestegen is en dat de koolstof intensieve elektriciteitsproductie in België zijn historische neerwaartse trend heeft voortgezet en dat deze sinds 1990 gehalveerd is (terwijl de koolstof intensieve elektriciteitsproductie in Nederland, Duitsland en het Verenigd-Koninkrijk twee maal zo hoog ligt dan in België en hiermee ruim boven het Europese gemiddelde ligt. Dit resultaat houdt voornamelijk verband met de exploitatie van kolengestookte elektriciteitscentrales).

2.    Is de elektriciteitsprijs gestegen ?
Ja. De energieprijzen zijn de hoogte ingegaan in 2018. Op de kortetermijnmarkt steeg de elektriciteitsprijs met 25% ten opzichte van 2017 om tot een gemiddelde te komen van 55,3 €/MWh. Maar deze tendens is niet eigen aan België. Proportioneel, zijn de prijzen in Nederland en Duitsland nog meer gestegen. De tijdelijke onbeschikbaarheid van kernenergie voornamelijk gedurende 1 maand (tussen 13 oktober 2018 en 12 november) heeft wel prijspieken veroorzaakt op de markt, maar de stijgende trend staat los van kernenergie. Het zijn de stijgende prijzen van gas, steenkool en CO2 die de elektriciteitsprijzen in België en de buurlanden beïnvloeden. 
De prijzen van aardgas zijn eveneens gestegen tussen 2017 en 2018, zowel op de korte als de langetermijnmarkt (of 33% en 22% gemiddeld) tot een gemiddelde van respectievelijk 23,0 €/MWh et 20,8 €/MWh.
Belangrijk om weten is dat residentiële klanten beschermd zijn door hun contract omdat op het moment dat het contract wordt afgesloten, de prijs vaststaat voor één, drie of vier jaar.

3.    En de gascentrales ?
Ja, de lokale gascentrales werden ingezet, maar de CREG benadrukt dat de Belgische gascentrales (waarvan de productiekost soms hoger ligt dan de elektriciteitsprijs voor de invoer) 19,4 TWh hebben geproduceerd wat een beperkte stijging is ten opzichte van 2017.
De CREG is categoriek : onze Belgische gascentrales hebben gedraaid in 2018… maar niet voortdurend en zelden op volle kracht. De eenheden werkten slechts op 90% van hun capaciteit gedurende 150 uur wat overeenkomt met 1,7% van het jaar.

Het rapport van de CREG is hier beschikbaar: https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z1889

Alle artikels Volgende artikel