Electrabel produceert 57% van de elektriciteit die in België verbruikt wordt, met een gediversifieerd productiepark dat 44% uitmaakt van de totale geïnstalleerde productiecapaciteit van elektriciteit in België.

Wat doet Electrabel om bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid deze winter?

Vraag van Daisy Devasagayaum (Support Health & Safety & HR) aan Christophe Baugnet (Head of RAPA Fed./Lux. & Large Projects)

Om te beginnen een woordje over de elektriciteitsproductie in België. Vorig jaar produceerde Electrabel 57% van de elektriciteit die in België verbruikt werd, met een gediversifieerd productiepark dat 44% uitmaakt van de totale geïnstalleerde productiecapaciteit van elektriciteit in België. Vaak wordt er over kernenergie gesproken, maar vergeet niet dat we ook de grootste producent van groene energie zijn in dit land. Wij zijn dus een van de spelers op de markt die elektriciteit produceren en verkopen, maar niet de enige. Het is onze verantwoordelijkheid om de noden van onze 2 miljoen klanten te voorzien. De andere leveranciers dienen hetzelfde te doen. Netbeheerder Elia van haar kant waakt dan weer over het globale evenwicht van het Belgische systeem, rekening houdend met zowel de lokale productie als met de mogelijkheid om elektriciteit die in onze buurlanden geproduceerd werd, te importeren. In november zal slechts één van de 7 nucleaire centrales werken. De werken rond nucleaire veiligheid worden op dit moment uitgevoerd. Het zijn delicate werken en de heropstart van de centrales hangt af van de goedkeuring van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Zonder de nucleaire productie (6 000 MW op de 21 000 MW geïnstalleerde productiecapaciteit in België) is er minder ‘liquiditeit’ op de markt. Om Elia te helpen in haar verantwoordelijkheid om op elk moment het evenwicht te verzekeren tussen vraag en aanbod, en om de ongeziene situatie van een nucleaire onbeschikbaarheid het hoofd te bieden, heeft Electrabel een aantal uitzonderlijke maatregelen voorgesteld. We installeren generatoren op onze productiesites, we hebben een akkoord met de eigenaar van de centrale in Vilvoorde (die stilligt sinds 2014) om die centrale deze winter te laten draaien, we hebben ook de milieuvergunning gekregen om deze winter een bijkomende capaciteit van 24 MW op de site van Les Awirs te gebruiken, we verhogen het rendement van bepaalde van onze thermische centrales en we stellen grote industriële klanten voor om zich indien nodig los te koppelen van het net (dat noemen we ‘Demand Side Management’).
We werken voortdurend en nauw samen met de collega’s van BU Gen, GEM en Benelux om oplossingen te vinden. De onderneming is volop in de weer om haar verplichtingen na te komen en de regering te helpen.

Alle artikels Volgende artikel