Daar kunnen de marktanalisten en meteorologen van het 3MV team (Market Modeling & Market View) ons een antwoord op bieden.

Wat is de impact van de koude op het evenwicht in vraag en aanbod ?

(Verwachtingen van 23 november 2018)

Daar kunnen de marktanalisten en meteorologen van het 3MV team (Market Modeling & Market View) ons een antwoord op bieden. Zij bezorgen de operationele teams immers een gedetailleerde analyse van de mogelijke evolutie van het evenwicht tussen vraag en aanbod op de verschillende energiemarkten. 

Op de groothandelsmarkten voor elektriciteit hangt de vraag af van de verwachte weersomstandigheden (temperatuur, wind, regen, zon). Het aanbod hangt ook af van de beschikbaarheid van thermische productie en de situatie van het hoogspanningsnet in Europa. 

De analisten ontwikkelen op basis van de beschikbare info verschillende modellen om de mogelijke prijsevoluties te voorspellen, maar ook om risicofactoren te bestuderen. Ze monitoren ook de geopolitiek, de regelgeving en de technologische actualiteit om de mogelijke evoluties te begrijpen.

Als we naar de huidige weersvooruitzichten kijken, zien we dat de temperaturen opnieuw gaan stijgen, voornamelijk in West-Europa en hoger zullen zijn dan wat we gewoon zijn in deze periode. 

De windproductie zal daarentegen de komende dagen laag zijn in Europa, maar tegen het einde van de week opnieuw stijgen voornamelijk in Noord-Europa. 

Ondanks de droogte in Europa, kunnen we nog rekenen op de sneeuw van vorige winter wat de waterreservoirs op een historisch gemiddelde brengt. 

Het is niet alleen koud in België. Het is ook koud in Frankrijk. Daardoor steeg niet alleen de vraag, maar stegen ook de prijzen in het Belgische en Franse systeem. Dit komt mede door de historisch lage beschikbaarheid van de Franse kerncentrales wat de export van elektriciteit naar België beperkt. Die beschikbaarheid zou de komende weken moeten verbeteren. 

Alle artikels Volgende artikel