Het is dus meer dan ooit belangrijk om te investeren in energie-efficiëntie en om slim om te gaan met energie om de energiefactuur in de hand te hebben

Vragen over prijzen

Uit de enquête, die we lanceerden bij de 4e editie van deze nieuwsbrief, blijkt dat velen zich vragen stellen over de impact van de ongeziene situatie deze winter op de energieprijzen. Dit zijn legitieme vragen die een duidelijk en transparant antwoord verdienen.

Er is in 2018 minder geproduceerd in België dan dat er ingevoerd is. Kost ons dat meer?

Elektriciteit invoeren kost niet noodzakelijk meer dan lokale productie. België maakt deel uit van een marktstructuur met Frankrijk, de Benelux en Duitsland. De marktprijzen zijn globale prijzen voor al deze landen. De elektriciteitsprijzen in België zijn bijgevolg vergelijkbaar met die van onze buurlanden.

Als er bvb. veel nucleaire productie is in Frankrijk en weinig in België, én de temperatuur is normaal voor de tijd van het jaar, dan kan het gunstiger zijn om elektriciteit in te voeren. Als er veel wind is in Duitsland en er is weinig energie nodig daar, dan zal het goedkoper zijn om energie vanuit Duitsland in te voeren.

Maar, veel belangrijker dan invoeren omwille van een lage prijs, is de vraag of we ook kunnen invoeren als we er werkelijk nood aan hebben.  Eind 2018, toen de prijzen in België heel hoog waren, was er niet meteen beschikbare elektriciteit in Duitsland of Frankrijk om in te voeren. De infrastructuur is hiervoor wel aanwezig, maar de fysieke capaciteit was niet beschikbaar (geen wind, geen zon, centrales die stilliggen voor onderhoud). Het is voor ENGIE dus belangrijk dat we op zo’n momenten lokale productie beschikbaar hebben, dicht bij de eindklant.

Wat is de evolutie van de prijzen voor de komende maanden?

Energieleveranciers kunnen nu al contracten afsluiten voor de levering van elektriciteit in de toekomst (levering over 1 maand, over 1 jaar.. zelfs meerdere jaren). Dit geeft, voor een specifieke datum, een indicatie van de toekomstige energieprijzen. De prijzen kunnen elke dag schommelen, want er zijn meerdere factoren die op korte termijn de elektriciteitsprijzen beïnvloeden: de gasprijzen, de steenkoolprijs of de CO2-uitstoot.

Het spreekt voor zich dat onvoorziene omstandigheden ook kunnen zorgen voor een piek in de marktprijzen. Een extreme periode van kou kan de vraag sterk verhogen. Een niet-beschikbaarheid van enkele centrales kunnen het beschikbare aanbod dan weer verlagen. Deze prijspieken (die voor alle energieleveranciers van toepassing zijn) zijn niet onmiddellijk voelbaar voor de eindklant. Deze is immers beschermd door zijn contract met de leverancier. Na meerdere jaren met lage marktprijzen, merken we sinds begin 2018, en voor 2019, dat de marktprijzen voor elektriciteit aan het stijgen zijn. Het is dus meer dan ooit belangrijk om te investeren in energie-efficiëntie en om slim om te gaan met energie om de energiefactuur in de hand te hebben.

Zijn de energieprijzen gestegen door de daling van de beschikbare kernenergie?

Tussen 13 oktober en 12 november was er maar een nucleaire centrale in werking in België. De beschikbare elektriciteit op de lokale markt was dus beperkt. Hierdoor ontstond onzekerheid op de groothandelsmarkt. Iets wat meestal een direct effect heeft op de prijzen. De prijzen voor elektriciteit vertoonden inderdaad pieken op de markt; waar ook de leveranciers hun elektriciteit aankopen.

Nochtans is de factuur van de klanten in die periode niet noodzakelijk omhoog gegaan. Hoe komt dat? Als je, zoals de meeste van onze klanten, een contract met een vaste energieprijs hebt, dan heb je deze prijsstijging niet gevoeld. Je vaste prijs wijzigt immers niet tot de vervaldatum van je contract. 

Als je echter een variabele energieprijs hebt. Dan wordt deze prijs elke trimester aangepast aan de hand van de beursnoteringen van elektriciteit. Tijdens het vierde en eerste trimester zijn de prijzen meestal hoger, omdat er tijdens de koude maanden meer vraag is. Als de marktprijzen daarna dalen, dan daalt jou prijs uiteraard mee.

Wist je dat – op je volledige factuur voor elektriciteit – er slechts 28% energiekost is. De overige 72% zijn taxen, transportkosten, distributiekosten of bijdragen voor hernieuwbare energie. 

Deze vragen en antwoorden, en vele andere gelinkt aan de situatie deze winter, zijn eveneens ter beschikking gesteld van onze klanten via onze website: www.engie.be/winter. Aarzel niet om deze website te delen met mensen in je omgeving.

Alle artikels Volgende artikel