Bij ENGIE volgen we nauwgezet de weersvoorspellingen op om op korte en lange termijn het elektriciteitsverbruik te kunnen inschatten.

Tijdens de wintermaanden stijgt het elektriciteitsverbruik met gemiddeld 25% – Hoe gaat ENGIE hier als producent mee om?

Weersvoorspellingen: vinger aan de pols

Binnen ENGIE volgen we nauwgezet de weersvoorspellingen op om op korte en lange termijn het elektriciteitsverbruik te kunnen inschatten. Als energieleverancier moeten we er immers voor zorgen dat we te allen tijde over genoeg elektriciteit beschikken om de energievraag van onze klanten te dekken. Het is de transmissienetbeheerder Elia die waakt over het globale evenwicht tussen productie en verbruik in België.

Om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren, volgen onze collega’s van GEM 24u/24u de temperatuur, de bewolking, de neerslag en de windsnelheden zeer nauwgezet op. Op basis van de verkregen info kunnen de collega’s van Power Dispatching het productieplan opstellen, en de collega’s van Trading beslissen hoeveel elektriciteit ze moeten aankopen of verkopen op de energiemarkt. 

Hoe het winterweer zijn stempel drukt op het elektriciteitsverbruik van onze klanten …

Per graad Celsius dat de temperatuur daalt, is er ongeveer 50 megawatt productie méér nodig om in de behoeften van onze klanten in België te voorzien.  Als je weet dat ENGIE Electrabel ongeveer de helft van de energieklanten in België in haar portefeuille heeft, dan is ongeveer 100 MW extra nodig om heel België te bevoorraden wanneer de temperatuur met 1 C° daalt. Op 24u betekent deze optelsom een extra productie van 2.400 MWh/dag. 

Tijdens de wintermaanden moeten onze collega’s rekening houden met specifieke verbruikspieken. Het energieverbruik piekt telkens weer als de avond valt en de duisternis het ganse land overvalt. Dit gebeurt in de herfst- en wintermaanden veel vroeger op de avond dan in de lente of de zomer.  In die periode steken we met z’n allen veel vroeger de lichten aan, beginnen we te koken enz. terwijl de bedrijvigheid in winkels, bedrijven en in de industrie nog even blijft doorgaan. Onze collega’s moeten rekening houden met deze vroege avondpiek die soms heel spannend kan zijn, vooral in tijden van schaarste. 

Een ander piekmoment situeert zich tussen 22u en 23u. Mensen met een dubbele tariefmeter worden immers door het lagere avondtarief aangemoedigd om vanaf 22h bewust hun huishoudtoestellen zoals wasmachine, droogkast, vaatwasser,… in te schakelen.  Deze verbruikspiek ligt veel lager want op dat moment verbruikt de industrie minder en liggen sommige mensen al in bed.  

En wat met onze verwarming?  De meeste Belgen hebben een verwarmingsketel die op aardgas werkt. De impact van de koude en een mogelijke elektriciteitsschaarste op het elektriciteitsverbruik is gering want er is slechts een minimum aan elektriciteit nodig om de aardgasketel te laten werken. 

… maar ook op de productie van elektriciteit

Tijdens de wintermaanden stijgt het verbruik met gemiddeld 23%. In de winter zijn de dagen immers veel korter en kunnen we minder rekenen op de zon voor onze elektriciteitsproductie. Op dergelijke momenten vallen we terug op windenergie en onze traditionele centrales. 

Onze collega’s kunnen ook beslissen om elektriciteit in te voeren (tot 5,5 GW). Maar ook dat is beperkt in de wintermaanden. Wanneer het in België koud is, dan is dat hoogstwaarschijnlijk ook het geval in Frankrijk. Onze Franse buren zullen dan voornamelijk zelf hun elektriciteit nodig hebben omdat zij hun huizen voornamelijk elektrisch verwarmen. 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van elektriciteit die werd opgeslagen.  Dat kan bijvoorbeeld via onze waterkrachtcentrale in Coo. 
Zodra onze dispatchers geen extra capaciteit meer kunnen inzetten, blijft nog de mogelijkheid om bepaalde grootverbruikende klanten te vragen om niet of minder te verbruiken (Demand Side Management of afschakelbare klanten).  

Onze toekomst is geen droom….

In de toekomst zullen we ook meer focussen op oplossingen voor de opslag van elektriciteit.  Zo is er het grootschalige elektriciteitsopslagproject op de site van Drogenbos waar batterijen werden geïnstalleerd om te helpen bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Daarnaast denken we ook aan huishoudtoestellen die via Internet of Things (IoT) en hun eigen batterij energie kunnen opslaan wanneer die goedkoop is, en terug opnieuw aan het net leveren wanneer de energie duur is. 

Alle artikels Volgende artikel