Persoverzicht 26/11 - 08/12

Maandag 26 november 2018
 
Tihange 2 gered?
L’Echo
Electrabel heeft aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) groen licht gevraagd voor een eerdere opstart van Tihange 3. Het energiebedrijf stelde voor om de daar geplande werkzaamheden gefaseerd aan te pakken. De task force die door de Minister van Energie werd opgericht om oplossingen te vinden voor de risico's op stroomtekorten, zou een ander scenario uitwerken, namelijk een snellere heropstart van Tihange 2, dat hetzelfde soort probleem heeft als Tihange 3. De reactor ligt normaal stil tot mei volgend jaar.
 
Dinsdag 27 november 2018
 
Koelleiding Doel 2 vervangen
De Tijd
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft ingestemd met de vervanging van een deel van de koelleidingen van Doel 2. De werken zijn reeds gestart.   Begin november kreeg Electrabel toestemming om dezelfde leiding te vervangen in Doel 1, waar de problemen zich in april hadden voorgedaan. De heropstart van Doel 1 is nog steeds voorzien op 31 december. Dat is de beste timing volgens Engie Electrabel.
 
Donderdag 29 november 2018
 
Elektriciteitsrisico
Echo, De Tijd, Trends Tendances, Het Laatste Nieuws
Het rapport van de Europese netbeheerders (Entso-E) bevestigt dat België in de week van 14 januari moet rekenen op een invoer van meer dan 3000 megawatt (MW). Voor januari en februari zal de situatie sterk afhangen van de heropstart van meerdere kernreactoren en van de beschikbaarheid in Frankrijk. Het risico op een tekort is reëel als de gemiddelde dagtemperatuur onder de 5°C zakt en als de productie van windenergie geen 30% van zijn capaciteit haalt. Voor de tweede en derde week van januari wijst netbeheerder Elia erop dat er "nog vele vraagtekens zijn rond de beschikbaarheid van de nucleaire eenheden en dat die de situatie sterk kunnen beïnvloeden”.
 
Woensdag 5 december 2018
 
De tijd dringt voor de steun aan gascentrales
L'Echo
De elektriciteitsproducenten dringen bij de overheid aan om sneller werk te maken van het wetsvoorstel over de steun aan gascentrales.  De producenten achten deze tekst van cruciaal belang voor de bevoorradingszekerheid en met het oog op de kernuitstap, gepland voor 2025. Er moesten aanpassingen gedaan worden en het voorstel werd op 23 november voor een tweede lezing ingediend. Vanaf dan zit het samen met twee andere dossiers geblokkeerd.  De onderhandelingen over het  eerste dossier zouden een goede kans maken om voor 21 december te kunnen worden afgerond. Maar voor de andere twee, die betrekking hebben op de energienorm en de degressiviteit van de offshore bijdrage, lijkt dit weinig haalbaar. De drie dossiers zijn echter aan elkaar gekoppeld.
Alle artikels Volgende artikel