Persoverzicht 10/11- 17/11

Zaterdag 10 november 2018

La Libre Belgique, Le Soir, l’Echo, De Tijd en Het Laatste Nieuws.

Tihange 1 opgestart

ENGIE Electrabel heeft aangekondigd dat Tihange 1 op 12 november opgestart zal worden, of 5 dagen eerder dan initieel gepland. Doel 3 meegerekend, werken er in België nu twee van de zeven kerncentrales. Doel 1, 2 en 4 zullen geleidelijk aan in december opgestart worden. Er zijn nog bepaalde onzekerheden voor wat Doel 1 en 2 betreffen aangezien bepaalde werken vertraging hebben opgelopen. Tihange 2 en 3 zouden na de winter opnieuw aan het net gekoppeld worden. ENGIE Electrabel heeft aangekondigd meer dan 1100 MW bijkomende capaciteit te hebben vrijgemaakt dankzij tal van maatregelen.

 

Dinsdag 13 november 2018

De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Tihange 1 opnieuw opgestart

Kerncentrale Tihange 1 is in de nacht van zondag op maandag opgestart na groen licht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De heropstart gebeurt in fases.De angst voor een elektriciteitstekort lijkt nu verder weg nu er meer capaciteit gevonden werd, onder andere van gascentrales.

 

Donderdag 14 november 2018

De Tijd, De Morgen, Het Laatste Nieuws en L’Echo

Geleidelijke terugkeer van de kerncentrales op het net

ENGIE Electrabel heeft laten weten dat de werken aan Doel 1 meer tijd in beslag zullen aangezien ze complexer zijn. De werken zullen tot 31 januari duren in plaats van tot 11 december. Doel 2 zal normaal gezien wel op 1 januari opgestart worden zoals voorzien. De heropstart van Tihange 3 zou eerder kunnen plaatsvinden – in januari in plaats van maart – als het FANC het actieplan van Electrabel goedkeurt. Tihange 1 is in de nacht van zondag op maandag opgestart. Op 15 december is Doel 4 aan de beurt.

 

Donderdag 15 november 2018

De Tijd, Het Laatste Nieuws, La Libre Belgique, De Standaard, L’Echo, De Morgen, et Le Soir

Opnieuw zorgen over de bevoorradingszekerheid

De herstellingen aan Doel 1 duurt langer dan voorzien. Een groter stuk leiding moet vervangen worden. De heropstart is voorzien op 1 februari. Deze vaststelling brengt ook een onzekerheid mee met betrekking tot de heropstart van Doel 2. ENGIE Electrabel doet verder onderzoek op deze eenheid en meent dat het te vroeg is om een uitspraak te doen over de heropstart van de reactor.
ENGIE Electrabel heeft een nieuwe planning voorgesteld voor de werken in Tihange 3. Die moet toelaten om de centrale al in januari op te starten in plaats van in maart. Het voorstel is om het plaatsen van de nieuwe dakplaat – werken die nodig zijn om conform te zijn met de oorspronkelijke bouwplannen – later uit te voeren. De finale beslissing ligt bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De Federale Minister van ENGIE bevestigt dat de bevoorrading tot eind december gegarandeerd is. Daarnaast bekritiseerde zij de structurele onderfinanciering door ENGIE Electrabel en de ENGIE Groep. Volgens haar hechten zij te weinig belang aan de bevoorrading van België. ENGIE Electrabel heeft naar aanleiding van deze kritiek beklemtoond dat ze per jaar 200 miljoen euro investeert in elke centrale.

Als reactie op de commentaren van de minister over de verantwoordelijkheid van ENGIE Electrabel, benadrukt Christine Scharff (journalist van de krant l’Echo) het feit dat “de wet op de elektriciteitsmarkt inhoudt dat de verplichting om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening te verzekeren de verantwoordelijkheid is van de overheid en niet die van Electrabel of haar moedermaatschappij. De manier waarop de Minister de schuld opnieuw in de schoenen schuift van de exploitant op een moment dat de vrees voor een elektriciteitstekort opnieuw reëel wordt en om op die manier haar eigen verantwoordelijkheden te omzeilen, is echt zielig.”   

 

Vrijdag 16 november 2018

Het Laatste Nieuws en De Morgen

De Eerste Minister wil de energiefactuur controleren

De steeds stijgende energiefactuur doet de ongerustheid bij de Regering toenemen. De Eerste Minister heeft verklaard dat hij controle wil over de energiefactuur om te vermijden dat de prijzen veel hoger worden dan die in de buurlanden.  Het feit dat meerdere kerncentrales van ENGIE Electrabel niet beschikbaar zijn, doet de energiefactuur stijgen. “Het zal niet makkelijk zijn maar met de Energieminister willen we zeer snel vooruitgang zien” zegt de Eerste Minister. 

 

Zaterdag 17 november 2018

L’Echo, Het Laatste Nieuws p. 4, De Standaard et De Tijd

Interview met Philippe Van Troeye

In een lang interview legt CEO Philippe Van Troeye de gespannen situatie voor januari en februari uit. Hij zegt dat de situatie eveneens moeilijk was in november met maar 1 kernreactor in dienst, maar ENGIE Electrabel heeft deze situatie kunnen beheren door haar verantwoordelijkheid te nemen. Dhr. Van Troeye meent dat de vertragingen in de werken in Doel 1 geen impact zullen hebben op Doel 2, wetende dat de inspecties op de leidingen van Doel 2 geen afwijkingen hebben aangetoond. Dit moet nog bevestigd worden door bijkomende inspecties. Philippe Van Troeye denkt niet dat het afschakelplan in werking zal treden dit jaar aangezien Doel 3 en Tihange 1 draaien.

Daarnaast heeft ENGIE Electrabel bijkomend 1000 MW gevonden en onze mensen zijn volop bezig met het zoeken naar andere oplossingen.

Dhr. Van Troeye heeft geen uitgesproken mening over de vraag of de levensduur van de kerncentrales verlengd moet worden. Wat de ontmanteling betreft van de kerncentrales, bevestigt Dhr. Van Troeye dat Electrabel deze kosten zal dragen.

 

De Tijd 

Reis naar het hart van Doel 1

De Tijd heeft zijn lezers meegenomen op een reis naar het hart van Doel 1. De site bezoeken, kan enkel na een voorafgaande screening die weken duurt omwille van veiligheidsredenen.

ENGIE Electrabel investeert elk jaar 200 miljoen euro in het onderhoud van haar kerncentrales. Bij dit bedrag komt 700 miljoen bij in het kader van de levensduurverlenging van de oudste kerncentrales. Het artikel lijst ook de lopende renovatiewerken op, net als de problematiek van het nucleair afval.

Alle artikels Volgende artikel