Persoverzicht 07/01 - 12/01

Maandag 7 januari 2019

Record aan energie-invoer 
De Standaard
Volgens recente cijfers van netbeheerder Elia kwam bijna een kwart (22%) van het elektriciteitsverbruik in België in 2018 uit het buitenland.  Dat is veel meer dan vorig jaar want toen bedroeg de invoer van elektriciteit 8%. De onbeschikbaarheid van bepaalde reactoren verklaart deze toename.  Gasgestookte centrales kenden dan weer hun hoogste elektriciteitsproductie.    

Dinsdag 8 januari 2019

Een vijfde van onze elektriciteit werd ingevoerd in 2018 
De Morgen; Het Laatste Nieuws
De onbeschikbaarheid van de Belgische kernreactoren leidde in 2018 tot een sterke stijging van de invoer van energie. In totaal werd meer dan een vijfde van de elektriciteit ingevoerd. Tussen oktober en november was enkel Doel 3 op het net. Volgens Elia was 2018 een goed jaar voor zonne-energie en hernieuwbare energie in het algemeen. In totaal was 12% van de geproduceerde energie afkomstig van hernieuwbare bronnen, in vergelijking met 11% in 2017.

Donderdag 10 januari 2019 

De hele winter lang licht 
De Standaard; L’Echo; De Tijd; La Libre Belgique; Le Soir; De Morgen; Het Laatste Nieuws

Dankzij de terugkeer van de kernreactoren Tihange 3 en Doel 4 en het zachte klimaat, hoeft België zich niet langer zorgen te maken over de elektriciteitsvoorziening. Zelfs als de temperatuur zou dalen, zou Doel 2 binnenkort weer operationeel zijn. Hetzelfde geldt voor"Nemo", een nieuwe hoogspanningslijn die de invoer van elektriciteit uit het Verenigd Koninkrijk mogelijk maakt. Dit nieuws werd aangekondigd door de Minister van Energie nadat die kennis maakte een task force, bestaande uit onder andere Electrabel. Toch is dit mooie nieuws niet opgewassen tegen eventuele technische problemen van het bedrijf - ondanks de getroffen maatregelen om de productiecapaciteit op te krikken. Bovendien heeft deze situatie ook een gunstig effect op de marktprijzen, die opnieuw het niveau van voor de crisis hebben bereikt

Record voor de invoer van elektriciteit
Trends 
 
Volgens beheerder Elia was 22% van de elektriciteit die in 2018 in België werd gebruikt, afkomstig uit het buitenland. Een recordcijfer dat moet worden vergeleken met de 8% in 2017. De onbeschikbaarheid van kerncentrales is de belangrijkste oorzaak. Al hebben de de lagere prijzen in het buitenland sommige leveranciers naar de buurlanden geduwd terwijl onze centrales ook werkten. Het aandeel van kernenergie in onze energiemix is gestegen van 50% in 2017 naar 34% in 2018, terwijl het aandeel van gas is gestegen van 1 naar 27%. Ook hernieuwbare energie is gestegen van 1 naar 12%.

Vrijdag 11 januari 2019

De impact van de nucleaire crisis voor Belgische gezinnen
La Libre Belgique
De crisis in de elektriciteitsvoorziening heeft gevolgen gehad voor de rekeningen van huishoudens en kmo’s. Als we kijken naar de prijzen op jaarbasis, dan zien we dat de gemiddelde prijs van nieuwe elektriciteitscontracten in september en oktober 2018  met 90 euro is gestegen. Het is logisch om ervan uit te gaan dat dit bedrag voornamelijk te wijten is aan de situatie van kerncentrales. De gemiddelde prijs van de energiecomponent is tussen oktober en december met de helft gedaald en bedroeg dus 45 euro, een bedrag dat we opnieuw kunnen toeschrijven aan  de nucleaire crisis. De evolutie van de prijzen voor kmo’s is vergelijkbaar met die voor huishoudens. Als België relatief hoge elektriciteitsprijzen heeft in vergelijking met de buurlanden, dan is dat ook te wijten aan de netkosten en -heffingen.

Alle artikels Volgende artikel