Er wordt met man en macht gewerkt aan de geleidelijke terugkeer van de kerncentrales op het net.

Nucleair park : stand van zaken

Zaterdag 8 december gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) groen licht voor de heropstart van Doel 4. De gelegenheid voor Thierry Saegeman, onze Chief Nuclear Officer bij Electrabel, om de stand van zaken van het nucleair park te bespreken, in 3 vragen :

 1. Er is de voorbije weken veel gepraat over de staat van het beton. Hoe is de situatie nu?
Thierry Saegeman: Er wordt met man en macht gewerkt aan de geleidelijke terugkeer van de kerncentrales op het net. In Doel werkten en in Tihange werken alle teams bijna 24 uur op 24, 7 dagen op 7 aan de betonwerkzaamheden aan de bunkerlokalen van de centrales. Ook de exploitatie- en onderhoudsteams hebben alle voorbereidingen getroffen om, van zodra we groen licht hebben, onze eenheden veilig op te starten.
De bunkerlokalen van Doel 4 waren in goede staat en vergden oorspronkelijk geen grote herstellingswerken. Om de situatie van de bunkerlokalen grondig te onderzoeken, werden betonoppervlaktes gesondeerd, kernboringen uitgevoerd en werd beton afgekapt om bewapening bloot te leggen. Dit was nodig om de nodige inspecties en metingen te kunnen doen. Het beton werd nadien vanzelfsprekend vakkundig terug hersteld.
Alle analyses tonen nu aan dat de bunker met voldoende marges weerstand kan bieden aan alle mogelijke scenario’s. Voor de betonwerken in Doel 4 hebben elke dag meer dan 100 technici en ingenieurs zeer intense arbeid geleverd. En die inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. De werkzaamheden zijn afgerond en het FANC heeft haar goedkeuring gegeven om Doel 4 opnieuw op te starten. Tegen half december zou Doel 4 terug elektriciteit moeten leveren aan het net.
In Tihange 3 zijn de inspecties van het beton afgerond en is men momenteel volop bezig met het opnieuw aanbrengen van beton in de bunkerlokalen door middel van de zogenaamde shotcreting techniek waar beton onder hoge druk tegen wanden en plafond wordt “geschoten”.

2. Er is een snellere heropstart voorzien voor de nucleaire eenheden. Wat is het programma?
Thierry Saegeman: Op dit moment zijn de centrales Tihange 1 en Doel 3 operationeel. Als alles goed gaat, kunnen we vanaf half december ook terug op Doel 4 rekenen.
Wat Doel 1 en Doel 2 betreft, loopt het analyse- en herstelprogramma op het primaire circuit nog verder. Deze activiteiten zijn complex en gaan gepaard met veeleisende kwalificatietesten en grondoorzakenanalyses. Bij deze activiteiten zijn heel wat Belgische en internationale instanties en experten betrokken. Framatome en Westinghouse staan in voor de herstellingen op site en voor analyses in gespecialiseerde labo’s.  Ook het wereldwijd gerenommeerd Studiecentrum voor Kernenergie in Mol is betrokken bij de analyses. Voor het inspectieprogramma werd trouwens op 7 weken tijd een speciaal, op maat gemaakte robot gefabriceerd die in staat is om hoog technologische inspectietechnieken zoals ultrasoonmetingen en wervelstroommetingen uit te voeren. De huidige inschattingen voor heropstart van de centrales zijn respectievelijk 31 december 2018 voor Doel 2 en 31 januari 2019 voor Doel 1. Ook hiervoor dient het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle formeel goedkeuring te geven.
In Doel 1 en 2 waren in 2018 in het kader van het levensduurverlengingsproject (van maximum 40 naar 50 jaar uitbating) ook belangrijke werkzaamheden gepland ter verbetering van het ontwerp en het rendement van de centrales. Zo werden bijvoorbeeld heel wat besturingssystemen vervangen, kreeg de turbine van Doel 1 een upgrade en installeerden we een extra filtersysteem op de reactorgebouwen. Deze werken hebben het veiligheidsniveau van deze tweelingcentrale, met elk een capaciteit van 440MW, nog verder verbeterd.
Wat Tihange 3 betreft, heeft Electrabel bij het FANC een aangepast actieplan ingediend. Dit plan zou een terugkeer van Tihange 3 op het net mogelijk maken in januari. Hierbij worden alle betonwerkzaamheden gerealiseerd die nodig zijn om te voldoen aan de veiligheidsvereisten. De niet-kritische betonwerkzaamheden zouden in fases worden uitgevoerd. Als het FANC zijn goedkeuring zou geven voor dit actieplan, zou Tihange 3 in januari opnieuw aan het net gekoppeld kunnen worden (de actuele heropstartdatum van Tihange 3 is vastgelegd op 2 maart 2019). 
Voor Tihange 2 staat de huidige datum voor heropstart op 1 juni 2019. De betonherstelcampagne wordt daar momenteel verder in kaart gebracht.
Wat er in 2018 aan werk is verricht op onze nucleaire sites, is werkelijk fenomenaal! De mobilisatie van de teams mag je wel degelijk memorabel noemen. Er is dag en nacht gewerkt, tijdens weekends en verlofdagen. De mensen op de sites voelen zich heel sterk verbonden met hun centrales. Ze begrijpen heel goed welke verantwoordelijkheid op hun schouders rust, zowel wat nucleaire veiligheid als wat elektriciteitsproductie betreft. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om hen nogmaals te danken. Nogmaals, inderdaad … want ik heb het al gezegd maar ik kan het eerlijk gezegd niet genoeg herhalen.

3. Wat is de rol van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in het kader van een heropstart van een kerncentrale?
Thierry Saegeman: Alle lopende projecten en inspecties worden uitgevoerd onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar controle-organisme Bel V. Voor elke belangrijke stap in een project moet het FANC en / of Bel V formeel goedkeuring geven om verder te gaan. De heropstart van een centrale is ook zo een stap. Hiermee moeten we dus rekening houden.
Onze collega’s doen er echter alles aan om alle vragen en suggesties vanuit de controle-instanties zo snel en kwalitatief mogelijk te beantwoorden, zodat ook zij hun taken snel en efficiĆ«nt kunnen uitvoeren.
Alle artikels Volgende artikel