Wij bekijken met argusogen alle elementen die de prijs doen schommelen: de buitentemperatuur, de zon, de wind, het verbruik en de productie, beschikbaar op de markt.

Mireille Tshibwabwa, Head of Power Dispatch CWE, geeft ons een inkijk in haar belangrijke job

Mireille Tshibwabwa leidt een ploeg van zestien collega’s die dag en nacht in de weer zijn. Hun missie? In real time het evenwicht bewaren in de energieportefeuille van ENGIE en tegelijk het voornaamste contact zijn van de transportnetbeheerders in België, maar ook in Frankrijk, Nederland en Duitsland. In het kort zorgen ze ervoor dat de klanten van ENGIE  te allen tijde van elektriciteit bevoorraad kunnen worden, zowel deze winter als gedurende het ganse jaar.

Met één oog op de teller

“We moeten voortdurend de levering en het verbruik van elektriciteit optimaliseren in het licht van de aan- en verkoopprijs ervan. Daarom bekijken we met argusogen alle elementen die de prijs doen schommelen: de buitentemperatuur, de zon, de wind, het verbruik en de productie, beschikbaar op de markt. Ons belangrijkste werkinstrument heet SCADA. Het wordt gebruikt om onze centrales aan te sturen en brengt in reële tijd het niveau van onze elektriciteitsproductie in kaart.”

Altijd in waakstand

“Voor alle duidelijkheid: elektriciteit kan je niet opslaan. Het beschikbaar aanbod moet steeds gelijk zijn aan de vraag. Die vraag kan trouwens bliksemsnel wijzigen en, ondanks de aangelegde reserves, kan het weer of een plots stilgelegde productiecentrale in één klap alles veranderen. Op die momenten belt men me wel eens uit mijn bed, ja, om te verifiëren of de metingen inderdaad zo uitzonderlijk zijn of om meteen contact op te nemen met mijn aanspreekpunt bij de netbeheerder Elia. In de winter kan dit meerdere keren per week gebeuren.”

Een directe lijn

We zijn niet enkel in contact met de centrales maar ook met netbeheerder Elia. Om onze noden in evenwicht te houden, kopen we elektriciteit aan op een markt die alle Europese landen bundelt. Stelt Elia een onevenwicht vast op het net, voert het een aanpassing door en verhaalt ze de kosten op de gebruikers van het net (waar ook ENGIE deel van uitmaakt). Goede communicatie is op dat vlak essentieel, want het is onze eerste bekommernis om de onevenwichtsprijs (de zogenaamde ‘imbalance price’ die Elia aanrekent) op een aanvaardbaar niveau te houden.

Benieuwd naar de verwachtingen voor de komende dagen?  Lees ons artikel " Wat is de impact van de kou op het evenwicht in vraag en aanbod ?" !

Alle artikels Volgende artikel