Het energieverbruik van de twee komende weken zal beperkt blijven door enerzijds het zachte weer en anderzijds de impact van de eindejaarsfeesten. Het evenwicht tussen vraag en aanbod zal dus eerder comfortabel zijn.

Impact weersvoorspellingen - 20/12/2018

Eind deze week kent het westen van Europa eerder milde temperaturen. Een hogedrukgebied in Frankrijk zal op zeer korte termijn wel zorgen voor een daling van het kwik. Midden volgende week zullen de temperaturen, opnieuw de normale waarden voor dit seizoen bereiken, hoewel er een zwakke koudegolf voelbaar zal zijn in het zuiden van Europa. De windenergieproductie zal een goed niveau halen tegen het einde van de week maar het blokkerende regime in Frankrijk zal volgende week zorgen voor een zachter klimaat. Begin volgend jaar zou er opnieuw meer wind zijn in Duitsland. Door de sterke regenval zal de elektriciteitsproductie via waterkracht kort kunnen hernemen op het einde van de week. Tegen het einde van de week volgt er wel een drogere periode.

Wat de beschikbaarheid van de Belgische centrales betreft, is Doel 4 midden december heropgestart. Deze heropstart heeft de nucleaire capaciteit naar 3 GW gebracht. Daarentegen zullen kerncentrales Doel 1 en Doel 2, waarvan de heropstart voorzien was op 31 januari en 31 december,  later heropgestart worden. De nieuwe heropstartdatum voor Doel 1 is 15 maart en voor Doel 2 28 januari. De heropstart van Tihange 3 is op dit moment nog steeds voorzien voor begin maart.

In Frankrijk blijft de nucleaire beschikbaarheid toenemen en zal zijn maximum van 60,5 GW bereiken in de tweede week van januari. Stakingen in Frankrijk beperken de beschikbaarheid van de steenkoolcentrales.

Het energieverbruik van de twee komende weken zal beperkt blijven door enerzijds het zachte weer en anderzijds de impact van de eindejaarsfeesten. Het evenwicht tussen vraag en aanbod zal dus eerder comfortabel zijn.

Alle artikels Volgende artikel