De energiesector in België mag dan complex lijken omdat hij uit een veelheid van actoren bestaat

De energiesector in een notendop

De geliberaliseerde energiemarkt bestaat uit verschillende actoren met elk hun eigen rollen en verantwoordelijkheden. Dit is het onderwerp van de laatste pedagogische animatievideo die de energiesector op een eenvoudige manier uitlegt en die we aan jou willen voorstellen. 

Elia, Fluvius, CREG..... De energiesector in België mag dan complex lijken omdat hij uit een veelheid van actoren bestaat, maar elk van hen heeft een welomschreven rol te spelen bij de werking ervan. Het is bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van Electrabel om op een veilige manier energie te produceren en haar verplichtingen tegenover haar 2,5 miljoen klanten na te komen. We doen er met z’n allen alles aan om deze verantwoordelijkheden op te nemen.

Hoe zit het met de andere actoren? Het antwoord vind je in de video!

 

(Her)bekijk onze vorige animatiesvideo’s:

Hoe wordt elektriciteit in België geproduceerd?
België heeft een productiecapaciteit van 21.000 MW. Ontdek de verschillende technologieën waarmee elektriciteit wordt geproduceerd én hoe ze elkaar aanvullen. 

Wat is de plaats van Electrabel op de Belgische energiemarkt?
Al meer dan 100 jaar combineert Electrabel de troeven van alle productietechnologieën voor elektriciteitsproductie. Onderstaande animatie geeft een woordje uitleg over de samenstelling van de 9.500 MW geïnstalleerde capaciteit in België.

België in het hart van een geïnterconnecteerd elektriciteitsnet
Naast lokaal geproduceerde elektriciteit kan ons land ook elektriciteit importeren die in de buurlanden is geproduceerd. Ontdek hoe deze geïnterconnecteerde markt werkt.

Hoe worden elektriciteitsprijzen gevormd in België?
België heeft een productiecapaciteit van 21.000 MW. Ontdek de verschillende technologieën waarmee elektriciteit wordt geproduceerd én hoe ze elkaar aanvullen. 

Alle artikels Volgende artikel