ENGIE Electrabel heeft de ambitie om een belangrijke speler te blijven op de Belgische markt en 50% van de nieuwe capaciteit te bouwen

Alles wat je moet weten over het CRM-mechanisme

In het kader van de geleidelijke afbouw van kernenergie, vastgelegd in de wet van 31 januari 2003, werken de Belgische autoriteiten zeer actief aan het opzetten van een mechanisme voor de vergoeding van de capaciteit, algemeen bekend als "CRM" voor Capacity Remuneration Mechanism (De invoering van CRM is bovendien vastgelegd in het Federaal akkoord van 2014). Deze versnelling van de werkzaamheden binnen de federale regering volgt op een publicatie eind 2017 waarin de netbeheerder, Elia, de behoefte aan nieuwe capaciteit heeft geïdentificeerd van 3 600 MW tegen 2025 om de bevoorradingszekerheid van België te garanderen na de sluiting van alle kerncentrales.

-> Hoe zal dit mechanisme werken?
-> Hoe worden de projecten geselecteerd?
-> Wat zijn de kosten van dit mechanisme?
-> Waar bevinden we ons in het besluitvormingsproces?
-> Wat is de ambitie van ENGIE in dit verband?
-> Welke technologie(ën) zullen worden geëxploiteerd?
-> Op welke locaties worden deze nieuwe capaciteiten het best geïnstalleerd?
-> Wat is de timing?

Alle artikels Volgende artikel