De teams van Electrabel zijn volledig gemobiliseerd om de inspanningen van de overheden te ondersteunen om de bevoorradingszekerheid deze winter te garanderen.

Aangepaste planning voor onbeschikbaarheid Doel 1 en Doel 2 en constructief overleg rond mogelijk eerdere heropstart Tihange 3

Electrabel heeft de planning voor de onbeschikbaarheid van Doel 1 en Doel 2 aangepast. Doel 2 zal onbeschikbaar zijn tot 28 januari en Doel 1 tot 15 maart 2019.

Doel 1 en Doel 2 liggen voor langere tijd stil voor de uitvoering van een belangrijk investeringsprogramma in het kader van de levensduurverlenging van de tweelingcentrales. Electrabel investeert 700 miljoen euro in dit programma, waarbij bepaalde besturingssystemen integraal worden vernieuwd.

In Doel 2 controleren de technische teams momenteel de werking van honderden vernieuwde systemen, uitrustingen en kringen die de centrale besturen. Het gaat hier om belangrijke en grondige inspecties die ervoor moeten zorgen dat de centrale in alle veiligheid weer kan worden opgestart.

In Doel 1 lopen de werkzaamheden en de analyses ten gevolge van het eerder gedetecteerde waterlek verder. De fasering van de lopende werkzaamheden met het herladen van de splijtstof in de reactor en de ingebruikname van de eenheden, is een complex proces. Om die reden dient de heropstartplanning dan ook worden aangepast.

In parallel is de eerste fase van de betonherstellingswerken van Tihange 3 bijna afgerond. De uitwisselingen met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle over de heropstart van de unit verlopen constructief. De controles zullen de volgende dagen plaatsvinden. Als de resultaten hiervan positief zijn en het Agentschap haar toestemming geeft, zou Tihange 3 ten vroegste op 7 januari weer aan het net gekoppeld kunnen worden, in plaats van 2 maart zoals oorspronkelijk gepland.

De teams van Electrabel zijn volledig gemobiliseerd om de inspanningen van de overheden te ondersteunen om de bevoorradingszekerheid deze winter te garanderen. Electrabel werd aanvankelijk gevraagd om 750 MW bijkomende lokale capaciteit te voorzien, maar heeft inmiddels al 1.273 MW extra of moduleerbare productiecapaciteit kunnen vrijmaken. Meer info over het Megawatt-project.

Daarnaast blijft de Groep zijn ambitie uitleggen dat hij de drijvende kracht achter de energietransitie wil zijn. In dat kader vind je vandaag, donderdag 20 december, twee boodschappen van Isabelle Kocher gericht aan de Belgische lezers van Trends (NL) en Le Vif l’express (FR).

Alle artikels Volgende artikel